Duurzaam consumeren

Hieronder worden de volgende vragen behandeld:

 • Wat is duurzaam consumeren?
 • Hoe herken ik duurzame producten en/ of diensten?
 • Wat betekent duurzaam consumeren voor mijn lifestyle?

Indien je eerst meer wilt weten over wat duurzaamheid is en wat dit betekent voor bedrijven en onze samenleving dan verwijzen je graag naar de volgende pagina’s:

Wat is duurzaam consumeren?

Duurzaam consumeren is de bijdrage die consumenten kunnen leveren aan het bevorderen van een duurzame samenleving. Dit is dus wat jij en ik in principe elke dag kunnen doen.

Om een lang verhaal kort te houden betekent duurzaam consumeren (het consequent blijven) kopen c.q. aanschaffen van producten en/ of diensten die op een sociaal-maatschappelijk en milieuverantwoorde wijze zijn geproduceerd en vermarkt. Met andere woorden: het kopen van milieu- en mensvriendelijke producten en/ of diensten.

Consumenten staan in een bevoorrechte positie waarin we allemaal de mogelijkheid hebben om bedrijven steeds meer en in grotere aantallen te stimuleren om duurzamer te worden. Anders gezegd, hoe groter de vraag naar duurzame producten hoe eerder het verduurzamingproces van de economie op gang komt en blijft.

Hoe herken ik een duurzaam product dan?

Steeds meer bedrijven claimen dat hun producten (lees ook diensten) duurzaam zijn. Het beoordelen of dit inderdaad klopt is een complex vraagstuk. Echter, er zijn wel een aantal aspecten waarop we kunnen oriënteren voordat we een product gaan kopen.

Om de vraag te beantwoorden of een product (on)duurzaam is zal ook gekeken moeten worden naar het bedrijf achter het betreffende product. Hieronder staan enkele vragen die consumenten kunnen stellen om een indicatie te krijgen of een bepaald product kan bijdragen aan verduurzaming van de maatschappij. Dit is geen uitputtende lijst maar biedt wel voldoende handvatten om een algemeen beeld te kunnen vormen.

Niet alle vragen zijn per se van toepassing op een bepaald product en/ of bedrijf.

Commitment bedrijf aan duurzaam ondernemen

 • Wat is de commitment van het bedrijf aan duurzaamheid?
 • Wat is hun beleid? Hoe willen ze dit gaan aanpakken?
 • Wat zijn hun doelen op dit gebied? Wat hebben ze al bereikt?
 • Hebben ze voorbeelden en/ of informatie hierover?

Milieubelasting product

 • Heeft het product een milieukeurmerk?
 • Waar wordt dit product gemaakt?
 • Hoe komt het hier?
 • Welke grondstoffen zijn toegepast bij de productie?
 • Wat is de milieubelasting van het productieproces?
 • Wat doet het bedrijf om de milieubelasting van het productieproces te verlagen?
 • Wat hebben ze al bereikt?
 • Hebben ze voorbeelden en/ of informatie hierover?
 • Heeft het bedrijf (indien relevant) een (evt. gecertificeerd) milieumanagementsysteem?
 • Wat is de milieubelasting van het product tijdens de gebruiksfase?
 • Wat gebeurt met dit product in de afvalfase?
 • Zijn de toegepaste materialen gerecycled en recyclebaar?
 • Is het product en/ of een onderdeel daarvan geschikt voor hergebruik?
 • Komen de grondstoffen uit hernieuwbare bronnen?
 • Zijn deze materialen giftig of kan er potentieel gif eruit komen?
 • Wordt er getest op dieren?
 • Gebruikt het bedrijf genetisch gemodificeerde organismen?
 • Doet het bedrijf onderzoek naar meer milieu- en mensvriendelijke alternatieven en/ of grondstoffen?

Sociaal-maatschappelijke impact

 • Wat is het bedrijfsbeleid t.a.v. hiervan?
 • Wat zijn hun doelen op sociaal-maatschappelijk gebied?
 • Wat hebben ze al bereikt?
 • Is er informatie hierover beschikbaar?
 • Wie heeft de producten gemaakt?
 • Is dit gebeurd op basis van eerlijke handel ofwel fair trade?
 • Weet het bedrijf welke impact zij heeft op de maatschappij?
 • Weet het bedrijf wie haar belangrijkste stakeholders zijn?
 • Gaat het bedrijf de dialoog aan met deze partijen?
 • Is er informatie hierover beschikbaar?
 • Wat voor een imago heeft het betreffende bedrijf in de maatschappij?
 • Hoe zorgt het bedrijf voor haar eigen werknemers?

Kwaliteit product

 • Is de prijs – kwaliteit verhouding goed?
 • Heeft het bedrijf een (evt. gecertificeerd) kwaliteitsmanagementsysteem?
 • Wat zijn de recensies van andere consumenten?
 • Hoe lang gaat dit product mee?

Transparantie

 • Hoe communiceert het bedrijf met de maatschappij als geheel en/ of  groeperingen daarbinnen?
 • Is het makkelijk om bijvoorbeeld het milieubeleid te vinden op een website?
 • Is het bedrijf open in haar communicatie richting derden?

Wat betekent duurzaam consumeren voor mijn lifestyle?

Duurzaam consumeren betekent in de praktijk dat we beter moeten opletten op wat we kopen. Milieu- en sociaal-maatschappelijke aspecten zijn net zo belangrijk als de prijs. Dit impliceert ook dat we beter moeten gaan oriënteren en daardoor een groter behoefte hebben aan bedrijfs- en productinformatie. Ons doel is om middels dit weblog juist dit proces te vergemakkelijken.

Wil je ook op de hoogte blijven van de nieuwste artikels? Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief.

VN:F [1.9.22_1171]
Waardeer dit stuk:
Rating: 4.5/5 (14 votes cast)
Duurzaam consumeren, 4.5 out of 5 based on 14 ratings