Wat is duurzaamheid?

master_aangepastblogDuurzame ontwikkeling, een korte introductie

De World Commission on Environment and Development van de United Nations presenteerde in 1987 het rapport ‘Our Common Future’, beter bekend als het Brundtland-rapport, waarin de principes van duurzame ontwikkeling werden vastgelegd. Het was de aanleiding tot de Wereldconferentie in Rio de Janeiro in 1992.

Duurzame ontwikkeling wordt beschreven in het Brundtland-rapport als de benodigde ontwikkeling en harmonisatie van bestaande institutionele, technologische, economische, ecologische en sociaal-maatschappelijke structuren binnen maatschappijen om de huidige generaties te voorzien in hun behoeftes zonder de behoeftes van volgende generaties in gevaar te brengen (klik hier voor rapport). In dit rapport staat voornamelijk dat de internationale milieuproblematiek, waarmee de wereld als geheel te kampen heeft, het gevolg is van armoede in ontwikkelingslanden en de niet duurzame productie- en consumptiepatronen van de Westerse samenlevingen. Dit rapport onderstreept de behoefte aan een wereldwijde aanpak van deze problematiek om het bestaan van het menselijke ras op deze planeet veilig te stellen. Sinds de publicatie van dit verslag is het concept van duurzame ontwikkeling populair en algemeen aanvaardbaar geworden.

Vandaag de dag is duurzame ontwikkeling of duurzaamheid een kreet die uitgeroepen wordt door veel maatschappelijke actoren op internationaal, nationaal en lokale niveaus. Dit concept is het gevolg van politiek compromis en is zodanig abstract dat interpretatie en invulling hiervan per organisatie (en zelfs per individu) verschilt. Voor overheden bijvoorbeeld betekent duurzame ontwikkeling het formuleren en implementeren van nieuw beleid welke de maatschappij als geheel zal stimuleren om te verduurzamen. Kennisinstellingen kunnen hieraan bijdragen door informatie te genereren en/ of creëren welke toegepast kan worden bij de formulering en uitvoering van dit beleid. Intermediaire organisaties op hun beurt kunnen deze kennis verspreiden onder andere maatschappelijke actoren, waaronder bijvoorbeeld non-gouvernementele organisaties (NGO’s) c.q. ideële organisaties of naar burgers toe. Bedrijven worden ook geconfronteerd met het concept van duurzaamheid. Niet alleen vanuit de overheid bestaat de notie dat bedrijven moeten verduurzamen maar, ook vanuit burgers/ consumenten worden steeds hogere eisen gesteld aan bedrijven. Kortom, het bereiken van duurzaamheid betekent dat alle maatschappelijke actoren zich op hun eigen manier moeten aanpassen aan de veranderende context waarin wij allemaal actief zijn.

Op dit weblog ligt de focus vooral op de betekenis van duurzaamheid voor de consument en het bedrijfsleven. Op de pagina’s hieronder gaan we verder in op de volgende onderwerpen:

VN:F [1.9.22_1171]
Waardeer dit stuk:
Rating: 4.4/5 (17 votes cast)
Wat is duurzaamheid?, 4.4 out of 5 based on 17 ratings