Industrie dient maatschappelijke verantwoording te nemen